Projekty

ZÁKLADNÍ ŠKOLA       
 
Školní a mezitřídní projekty
 
Třídní projekty a projekty v rámci předmětů (celoroční na 1. stupni)
 
Ovoce do škol - odkaz zde
 
Laktea, o.p.s Školní mléko - odkaz zde
 
SCIO testování - odkaz zde
 
První pomoc do škol - odkaz zde
Dlouhodobě vždy pro žáky 8. ročníku
 
Proškoly.cz - odkaz zde

Naše škola již několikátým rokem využívá služeb portálu Proškoly.cz získala certifikát "Aktivní škola". Tento portál nabízí širokou paletu testových úloh k individuální diagnostice žáků a odhalujících jejich kognitivní schopnosti. Žáci devátého ročníku portál využívají při rozhodování o své další profesní i studijní dráze. Dotazníky Klima třídy a Klima školy  nám umožňují hodnocení stavu a vývoje skupin žáků - tříd, resp. fungování školy jako celku. Hlavním přínosem používání sociometrických dotazníků je získání cenných informací o vztazích, pocitech a celkové atmosféře v kolektivu, na základě kterých je možné pracovat na jejich pozitivní proměně. Výstupy těchto šetření lze jednoduše využít jako podklady pro vlastní hodnocení školy (autoevaluaci).


Jeden svět na školách - odkaz zde

Od roku 2013 se naše škola zapojila asi mezi 300 základních a středních škol, které využívají ve výuce vzdělávací programy společnosti Člověk v tísni do projektu Jeden svět na školách. Prostřednictvím filmů, diskusí a výukových aktivit probíráme důležitá témata a konkrétní příběhy. Věnujeme se lidským právům, moderním československým dějinám, mediálnímu vzdělávání a mnoha dalším tématům.

 
InspIS SET - domácí testování pro žáky (připravujeme)
 
Podpora zdravého životního stylu ve školách v Kraji Vysočina
 
Modernizace školství v obci Osová Bítýška,
který naše obec podala v rámci operačního programu ROP NUTS II Jihovýchod. ZŠ i MŠ získají stavební úpravy a
vybavení za více než 7 milionů korun a dotace z operačního programu bude 5,7 milionů korun. V rámci této
dotace jsme získali kromě výtahu pro bezbarierový přístup do všech podlaží základní školy i  novou multimediální
učebnu v základní škole a kompletně byla přestavěna mateřská škola, dále jsme získali i prostředky na vybavení
učeben v základní  škole za 132 000 Kč (rýsovací sady, pomůcky do fyziky, hudební výchovy…),vybavení
multimediální učebny za 525 921 Kč (25 sad počítačů včetně softwaru a kompletního nábytkového zařízení) a
vybavení mateřské školy za 142 040 Kč (stolky, židličky a nábytkové stěny). Ukončení ve školním roce
2014/2015.
 
Malé školní arboretum
Získali jsme dotaci 70 tis. Kč. Výstavba dokončena v roce 2014. Od školního roku 2014/2015 zde probíhají práce
dětí s živou přírodou (místo prací na školním pozemku)
 
Spolupráce s rakouskou školou ve Schweiggers - odkaz zde
 
PEníze DO Škol (PEDOŠ)
Získali jsme dotaci ve výši 1 250 000 Kč (pořídilo se moderní vybavení tříd; interaktivní dataprojektory, počítače,
didaktické pomůcky atd.). Ukončeno vybavování v roce 2014. 
 
Čtenářská dílna
Naše škola získala na základě zpracované žádosti projekt Čtenářská dílna, reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/56.1526 - výzva
č. 56. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 
Výše dotace je 227 024 Kč (škola nemusí vydávat další prostředky na spoluúčast) a bude použita na
zkvalitnění čtenářských kompetencí žáků. Velice rádi využijeme podmínku, která předpokládá do konce roku 2015
nákup 800 knih pro školu. Učitelé také připraví v rámci výuky literatury 80 vzorových hodin - čtenářských dílen.
Plakát:   pdf 1005 kB
 
eTwinning 2015/2016 - Mezinárodní spolupráce

Naše škola se již několik let zapojuje do aktivity nazvané eTwinning. Hlavním úkolem portálu zřízeného ministerstvem školství a podporovaného z evropských peněz je umožnit učitelům vyhledávání partnerských škol v Evropě a mezinárodní spolupráci škol. Žákům je tak poskytnuta možnost praktického využití anglického jazyka a získání nových poznatků o životě vrstevníků v evropských zemích.

V letošním školním roce v rámci této aktivity žáci 8. a 9. ročníku navázali kontakt  se  žáky ze Srbska založený na  vzájemné výměně dopisů.

Žáci 6. ročníku zahájí spolupráci s polskou školou na projektu Moje země a žáky 5. ročníku čeká v jarním období projekt Velikonoce spolu se školou z Estonska. 

 

Naše škola (ZŠ i MŠ) je zapojena do programu; Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání,

Číslo výzvy: 02_16_022

Název výzvy: Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP

Název projektu CZ: Šablony OB 2017

pdf 75 kB  -  Šablony OB 2017

 

 

Projekt Vánoce - odkaz zde
 
 
MATEŘSKÁ ŠKOLA
 
S mrkvičkou na zkušenou - projekt Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina
 
Frajeřinky pro mateřinky - práce s výtvarnými materiály (m.j. ve školním roce 2014/2015 celkem 6x sobotní
                                         školení pro učitelky)
 
Kamarádka knížka - projekt týkající se před čtenářské gramotnosti, vypracovaný učitelkami MŠ Osová Bítýška
 
Počítání, to nás baví - projekt týkající se před matematické gramotnosti
 
Rekonstrukce školní zahrady - spolu s obcí Osová Bítýška jsme se podíleli na rekonstrukci školní zahrady v MŠ
                                             - odkaz zde
 
Kuliferdova mateřská škola
 

Schránka důvěry

anonymně do rukou ředitele školy.

Odběr novinek

automatické rozesílání aktualit do Vašeho e-mailu.

(spam ochrana)

Kalendář akcí

akce v následujícím období

mateřská škola
10.10.2017

ODPOLEDNÍ HRY S RODIČI

mateřská škola
11.10.2017 - 15:15

SCHŮZKA RODIČŮ

>>> zobrazit všechny akce

Vítáme Vás na webových stránkách Základní školy a mateřské školy v Osové Bítýšce.

Základní škola a mateřská škola
Osová Bítýška

Osová Bítýška 246, 594 53
maly@zsob.cz

Dnes je 22. zaří 2017
Svátek má Darina